O NAMA

ATTORNNIKA® - PATENT je advokatsko - patentna kancelarija sa sedištem u Beogradu, Čingrijina 20, Srbija. Osnovni Prioritet ATTORNNIKA® - PATENT, je da svojim klijentima obezbedi apsolutnu garanciju kvalitetnog pravnog zastupanja u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori.Takođe, ATTORNNIKA® - PATENT vodi računa prilikom zastupanja o sukobu interesa i strogoj diskreciji svojih klijenata.

Osnivač ATTORNNIKE® - PATENT je Jasna Nikolić, advokat, registrovani zastupnik za intelektualnu svojinu kod Zavoda za Intelektualnu svojinu Srbije i sudija – arbitar Stalnog izabranog suda pri Privrednoj komori Srbije. Status advokata stekla kao advokatski pripravnik radeći u advokatskoj kancalariji Gavrilović& Gavrilović iz Beograda ul.Bulevar Kralja Aleksandra 302, čuvenoj po uspešnim krivičnim odbranama. Tako da je ATTORNNIKA® - PATENT osim poznavanja krivične materije specijalizovana i za sledeće oblasti:

 • INTELEKTUALNA SVOJINA
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
 • LOKALNI RAZVOJ
 • BIZNIS INKUBACIJA
 • PROMET NEPOKRETNOSTI

PUBLIKACIJE

ATTORNNIKA® - PATENT je veoma ponosna što je prilikom donošenja Novog Zakona o parničnom postupku usvojen predlog advokata i registrovanog zastupnika za intelektualnu svojinu Jasne Nikolić da se uvede dozvoljenost revizije kao vanrednog pravnog leka u sporovima intelektualne svojine kad se ne odnose na imovinskopravni zahtev.Time se postiže veća pravna zaštitia nosioca prava intelektualne svojine.

Objavljeni stručni radovi advokata i predavanja registrovanog zastupnika za intelektualnu svojinu Jasne Nikolić:

 • AIPPI YEARBOOK III Uloga i funkcija vestaka u patentnim sporovima,1998
 • ZBORNIK SUBOTICA, Patentni sporovi i sudska praksa,1998
 • YU INFO Zbornik, Patentiranje softvera, 1999
 • INFO TEH Zbornik, Veštaci informatičke struke, 2001
 • INFO TEH Zbornik, Kompjuterski kriminal, 2002
 • YU INFO Zbornik, Muzeji i audiovizuelni ugovori, 2001
 • YU INFO Zbornik, Audiovizuelni ugovori, 2002
 • YU INFO Zbornik, Plasman patentiranog softvera, 2001
 • TARA Zbornik, Kompjuterski kriminal i prava intelektualne svojine, 2004
 • FON Fakultet Organizacionih nauka, predavanje, Patentiranje softvera, 2003
 • OEBS Savetovanje Čačak, predavanje, Intelektualna svojina i mala i srednja preduzeća na lokalnom nivou, 2005
 • Evropska agencija za rekonstrukciju, predavanje, Vlasotince, Brand u funkciji uspešnog poljoprivrednog razvoja 2006